Flexchair RBT

Flexchair RBT (Romp Balans Trainer).

Uw rug/bekkenregio onder controle middels een zeer beweeglijke kruk in combinatie met een computerprogramma. Het computerprogramma bevat een test om inzicht te krijgen waar de probleemgebieden liggen binnen de bewegingsmogelijkheden van de rug.  Zijn de probleemgebieden vastgesteld kan middels hetzelfde computerprogramma een trainingsprogramma opgesteld worden.