Fys´Optima praktijk

Onze praktijk is aangesloten bij FysOptima.
FysOptima is een landelijke organisatie van meer dan 250 fysiotherapiepraktijken die met elkaar samenwerken aan optimale fysiotherapeutische training, behandeling en begeleiding. Door samenwerking sterk!

FysOptima staat voor:

 • Transparante individuele fysiotherapie naar hedendaagse inzichten.
 • Goede informatievoorziening naar u en naar de verwijzer.
 • Heldere therapie- en trainingsopbouw, ook voor u.
 • Professionele ondersteuning en begeleidende training voor u in de thuissituatie mogelijk te maken.
 • Professionele groepsgewijze training voor een beter belastbaar lichaam zoals.

Rugtriatlon, Nektriatlon, Diabetes en COPD.

   1. Begeleiding door speciaal opgeleide fysiotherapeuten.
   2. Een op uw persoonijke belastbaarheid toegesneden trainingsprogramma van een jaar, volledig uitgewerkt en inzicthelijk voor u. U weet vooraf al naar welk eindniveau wordt toegewerkt.
   3. Een individuele trainingsklapper met veel nuttige informatie en adviezen. Ook worden hierin uw vorderingen en begeleidende thuistrainingh bijgehouden.

Wij streven ernaar om iedereen binnen 3 werkdagen na aanmelding in behandeling te nemen. Als er sprake is van acute klachten zullen we veelal zelfs binnen 1 dag in kunnen plannen. Door omstandigheden zal deze snelle planning soms niet gehaald kunnen worden.

ONTWIKKELING
FysOptima blijft relevante ontwikkelingen in het vakgebied van de fysiotherapie uiteraard op de voet volgen. Behandelmethodes worden aangepast indien nieuwe inzichten daar aanleiding toe geven.

FysOptima staat voor landelijke uniformiteit binnen bepaalde kaders. Uniformiteit is belangrijk, daar waar mogelijk is.

Uiteraard is elk individu en elke patient uniek. Kookboekfysiotherapie is dus onmogelijk. De fysiotherapie en training wordt voor u op maat gemaakt.

informatie FysOptima

U ZIET HET………. BIJ EEN FYSOPTIMA PRAKTIJK ZIT U GOED !!

FysioConcepts

Wat zijn FysioConcepts?
Binnen FysOptima werken op landelijk niveau een groot aantal praktijken samen. Een van de doelen hierbij is het samen vorm geven aan de beste therapie en training bij bepaalde specifieke aandoeningen. Voor een groot aantal aandoeningen zijn inmiddels specifieke programma’s ontwikkeld.

 1. tenniselleboog
 2. heup-endoprothese=nieuwe heup
 3. knie-endoprothese=nieuwe knie
 4. werpschouder-instabiliteit
 5. schouderimpingement oa. peesontsteking, slijmbeursontsteking
 6. achillispeesproblemen
 7. voorste kruisband plastiek
 8. rugtriatlon
 9. nek/arm triatlon
 10. diabetes type 2
 11. COPD

Voor u als patiënt betekent dit dat u het volgende mag verwachten:

 • Goede voorlichting
 • Duidelijkheid in duur, intensiteit
 • Heldere oefeningen voor thuis
 • Resultaatmetingen