HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)

Voor de gezondheidszorg zijn de HKZ-normen ontwikkeld. Wij zijn voor onze praktijk voor fysiotherapie per 17 juli 2012 gecertificeerd volgens het model Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). In 2015 volgt een nieuwe externe audit.

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is een soort ISO-certificaat in de zorg. We willen de kwaliteit van zorg inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar maken. Het HKZ-keurmerk verkrijgt men door de praktijk te laten toetsen door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Wat betekent een HKZ-certificatie:

 • de zaken intern goed op orde
 • voortdurend werken aan verbeteringen van zorg-en dienstverlening
 • transparantie
 • meer houvast en helderheid

Er wordt geaudit op de volgende punten

 • Plan (processen)
 • Do (processen)
 • Check en Act (processen/waardering door cliënten/eindresultaten)
 • Beleid (Leiderschap, Strategie, Beleid en Middelen)
 • Personeel (Medewerkers & waardering door medewerkers)
 • Ontwikkeling
 • Facilitaire zaken (middelen)
 • Inkoop en uitbesteding (middelen)
 • Documentatie en Kwaliteitsregistraties (eindresultaten)