Missie en Visie

MISSIE
De praktijk wil een toonaangevende praktijk zijn die inspringt op de behoeften van zijn patiënten. We zijn een kleine praktijk gebleven, waarbij een persoonlijke benadering van de patiënt centraal staat. Wij streven er naar uw klachten in zo kort mogelijke tijd te verhelpen/ te verminderen. Een actieve rol van de patiënt staat hierin centraal.

Enkele uitgangspunten:

  • laagdrempelig
  • vertrouwde en veilige omgeving
  • bewustwording eigen verantwoordelijkheid
  • gezamenlijk overleg bepalen behandeling/begeleiding
  • flexibele openingstijden

Onze missie is ook dat het altijd beter kan in de fysiotherapie.

VISIE
Wij zijn toegankelijk voor mensen van alle leeftijden die problemen ervaren op het gebied van bewegend functioneren. Dit blijkt uit afwezighied van wachtlijst, goede sfeer, voldoende tijd en individuele aandacht, laagdrempelig en betaalbaarheid.