Mulligan

Het Mulligan concept is een methode die door een groot aantal fysio-en manueel therapeuten wordt gebruikt om pijnvrij te kunnen mobiliseren. De methode gaat uit van een “ sporingsprobleem” in gewrichten.

Door in zo’n gewricht een correctie aan te brengen en deze beweging dan te oefenen wordt het normale patroon hersteld. Dit fenomeen leidt vaak tot een snel en blijvend herstel van de gewrichtsfunctie.

Mulligan’s theorie gaat er vanuit dat in een beperkt gewricht een standsverandering heeft plaatsgevonden van de gewrichtsvlakken ten opzichte van elkaar, een zogenaamde positional fault. Door het gewricht een translatie te geven en een beweging te laten uitvoeren komt de neutrale stand van het gewricht terug met een afname in pijn en toename in functie als gevolg.

Met deze techniek wordt snel en pijnvrij functie teruggewonnen.