Vergoedingen

Fysiotherapie wordt over het algemeen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Zorg dus voor een voldoende aanvullende verzekering.

In de basisverzekering wordt fysiotherapie alleen vergoed indien er sprake is van een aandoening die voorkomt op de “ chronische lijst”, die door de overheid is opgesteld.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

  1. Permanent chronische aandoeningen zoals MS, CVA, Parkinson.
  2. Tijdelijke chronische aandoeningen zoals nieuwe heup/knie, voorste kruisband operatie, hernia-operatie, fracturen.

De eerste 20 behandelingen komen in aanmerking van de aanvullende verzekering en daarna komen de behandelingen volledig uit de basisverzekering.
Bij kinderen (tot 18 jaar) met een chronische aandoening komen alle behandeling uit de basisverzekering.

Voorbeeld:
1. Patiënt met een aanvullende verzekering van 9 behandelingen en moet voor een chronische aandoening behandelingen fysiotherapie hebben.

*  De eerste 9 behandelingen komen uit de aanvullende verzekering.

*  Behandeling 10 t/m 20 komen voor eigen rekening.

*  Behandeling 21 en verder komen uit de basis verzekering.

2. Patiënt met een aanvullende verzekering van 27 behandelingen en moet voor een chronische aandoening behandelingen fysiotherapie hebben.

*  De eerste 20 behandelingen komen uit de aanvullende verzekering en de behandelingen 21 en meer komen uit de basisverzekering.